overtopfrezen

Om percelen zaaiklaar te maken beschikken wij over een overtopfrees.

We kunnen deze frees ook uitrusten met woelers, zodanig dat we zowel woelen als frezen in 1 werkgang.

Deze machine leent zich perfect om percelen in 1 werkgang zaai of plantklaar te maken.

  • kostprijs per hec ligt lager omwille van 1 werkgang voor 3 bewerkingen
  • Minder bodemverdichting, door minder bewerkingen
  • Bij het inwerken van mest ligt het perceel meteen zaai/plant klaar
  • Door de werking van de machine wordt er in de bovenste 20cm een goede humuslaag gecreëerd
  • ideale bewerking om na de 1ste snede grasland zaai klaar te maken voor maïs
  • percelen met groenbemester in 1 werkgang onderwerken en zaaiklaar maken