Bosfrezen

Hierbij kunnen wij bestaande beplanting of bomen frezen zonder dat deze gerooid zijn.

Ook kunnen we na het rooien van bomen, bossen de restanten fijn klepelen zodat er niets dient te worden afgevoerd.

Met het bosfrezen creëren we een nieuwe fijne humuslaag, die desgewenst kan worden ingefreesd waardoor er compostering plaats vind. broyage forestier

  • Frezen/rooien van struiken en bomen
  • Frezen van plantages, fruitbomen
  • Rooien van plantages en fruitbomen
  • Percelen bouwrijp maken
  • Frezen van groenafval
  • Verwilderde percelen opnieuw bruikbaar maken